Aktualności

Informacja dotycząca zawieszenia działania Kliniki

W obliczu jednoznacznych zaleceń Ministerstwa Zdrowia, kierownictwo Kliniki podjęło decyzję o tymczasowym zawieszeniu działalności.

Zawieszenie działania Kliniki - aktualizacja 25.03

W obliczu jednoznacznych zaleceń Ministerstwa Zdrowia i aktualnych obostrzeń, kierownictwo Kliniki podjęło decyzję o przedłużeniu zawieszenia działalności i usług z zakresu chirurgii plastycznej.

Zawieszenie działania Kliniki - aktualizacja 28.04

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi naszego funkcjonowania podczas pandemii oraz z ogłoszeniami nt. zbliżających się aktualizacji.